Нокторезачка с верижка

Код: 490201
Цена: 2.10 лв.